REALIZACJA DŹWIĘKU

 CUBASE JAKO GŁÓWNE NARZĘDZIE DO TWORZENIA MUZYKI
W WARUNKACH DOMOWYCH I STUDYJNYCH

.

stopka kurs realizacja dźwiekuNa kursie przedstawiane zostaną podstawowe jak i zaawansowane funkcjonalności programu Cubase. Podczas zajęć przekażemy kompletną wiedzę i umiejętności od poziomu podstawowego po zaawansowane funkcje programu. Po ukończeniu kursu uczeń posiada umiejętności samodzielnego nagrywania śladów instrumentalnych oraz ścieżek midi. Poznaje możliwości ich edycji i exportu w jakości studyjnej oraz kompresję na potrzeby mediów społecznościowych.

• Audio & MIDI Setup – Ustawienia Audio & MIDI.
• New Project – Tworzenie nowego projektu.
• Tracks & Track Presets – Ścieżki i ich ustawienia.
• The Transport & Project Page – Główne okno projektu, panel sterujący.
• Customizing – Dostosowywanie funkcjonalności, interfejs użytkownika.
• VST Connections – Ustawienia wejść, wyjść.
• Basic Recording and some details – Podstawy nagrywania, przydatne informacje.
• Looping & Loop Recording – Zapętlanie, nagrywanie w pętli.
• Autoscroll – Funkcja autoprzewijania.
• Grid & Snap – Siatka projektu. Funkcja Snap – pozycjonowanie pod siatkę.
• Audio & MIDI Editing – Podstawy edycji Audio i MIDI.
• The Mix Console – Podstawy Konsoli Miksującej.
• Key commands & Macros – Konfiguracja komend klawiaturowych, oraz Makra.
• Workspaces – Konfiguracja obszaru roboczego.
• Virtual Keyboard – Wirtualna klawiatura.
• Fades & Crossfades – Edytor przejść, oraz przenikania.
• Key Editor – Główny edytor MIDI (Narzedzie MIDI Key Editor).
• Edit In Place – Funkcja edycji w miejscu.
• VST Expressions – Expresja/Artykulacja instrumentów wirtualnych.
• Effects – Dodawanie efektów.
• Side Chain – Zastosowanie funkcji Side Chain.
• Instruments – Dodawanie instrumentów.
• Inspector – Okno Inspektora.
• Media Bay – Media Bay.
• Cubase and Cubase IC & IC Pro (Apple iPad).

 .

30 godz. lekcyjnych

.

krzysztof sliwinskiKRZYSZTOF ŚLIWIŃSKI: realizator nagrań,kompozytor, aranżer, dźwiękowiec, muzyk sesyjny (fortepian, klarnet, saksofon). Doświadczenie i wiedzę tematyczną zdobył na Akademii Muzycznej w Łodzi, pod okiem znanego realizatora Krzysztofa Sztekmillera. Podstawy kompozycji uczył się od swojego wieloletniego nauczyciela – Wojciecha Lemańskiego. Posiada własną, kilkutysięczną bazę dźwiękową oraz dostęp do lektorów, muzyków. Współpracował z iSing Sp. z o.o. (realizator nagrań), Hexagon Olsztyn (reżyser muzyki i dźwięku: twórca całej oprawy muzyczno – dźwiękowej do portalu The SkillCity), Qubic Games, DigiDust (realizator dźwięku i muzyki: udźwiekowienie i tworzenie muzyki do gier na iPhone), Teatr Wielki w Łodzi (muzyk), Teatr Lalek „Arlekin” w Łodzi (klarnecista, saksofonista: oprawa muzyczna spektakli, m.in. „Opera za 3 grosze”) oraz OpenOko Entertainment (główny reżyser dźwięku i muzyki: realizacja udźwiękowienia i muzyki, lektoratów do gier na PC.

 Łódź, ul. Żeligowskiego 8/10

690 zł / 1 osoba

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne oraz imienny certyfikatu ukończenia kursu.

UWAGA! Dla uczniów i kursantów School Of Music 10% zniżki!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

zapisz się